Zakázkové postele

Nikdo není stejný jako vy. Jste jedineční. One of One je poselství stylu, luxusu a jedinečnosti. Podívejte se na své ruce. Nikdy nebyly a nikdy ani nebudou další otisky prstů stejné jako jsou ty vaše.

Postup pro návrh a zhotovení zakázkové postele je možné rozdělit do několika kroků.

Nejprve se v diskuzi se zákazníkem seznámíme s jeho představou o podobě postele. Tato představa může být výrazně ovlivněna i vzhledem místnosti, do které je postel určena a proto je vhodné poskytnout podklady informující o tomto prostoru (nákres, fotografie, atd.).

Na základě této první diskuze je připraveno několik variant vhodného designu postele a zákazník má neomezeně možností korigovat a připomínkovat vybraný návrh tak, aby byl finální vzhled postele zcela v souladu s jeho představou. Součástí návrhu designu může být doporučení na doplnění vzhledu místnosti o další části vybavení, aby byla celková koncepce prostoru dokonale doladěná. Po odsouhlasení návrhu, včetně vybrané povrchové úpravy, je zahájena výroba postele.

1) Setkání s klientem

people

2) Příprava designu

hands

Výroba probíhá tradičním řemeslným postupem a každý výrobek je od zahájení jeho výroby až po úplné dokončení ručně zhotovován jediným řemeslníkem, čímž je zajištěno precizní provedení každého detailu a dosažení dokonalé kvality dokončené postele. Jednotlivé fáze výroby  jsou  pravidelně dokumentovány a zákazník je průběžné informován o postupu výroby jeho postele.

Po dokončení výroby je provedena povrchová úprava postele. Opět je použito ručního nanášení barev, tak aby bylo zajištěno prvotřídního povrchu a bezvadného konečného vzhledu postele.

Závěrečným krokem je doprava postele k zákazníkovi a její kompletní montáž. Zároveň s postelí je zákazníkovi předán certifikát potvrzující unikátnost dané postele, který je podepsán řemeslníkem, který danou postel vyráběl. Zákazník také obdrží fotoknihu popisující celý proces výroby postele od zpracování návrhu až po zkušební montáž ve výrobě po dokončení povrchové úpravy. Navíc každý zákazník programu One of One od firmy Beletti Design získá dárkovou kolekci výrobků, které doplní a zpříjemní jeho obytný prostor.

3) Výroba na dílněhammer

4) Předání hotové posteleglobe_cartons